พระครูประศาน์ธรรมนันท์ ได้ถวายยานพาหนะไว้สำหรับใช้ในกิจการงานของสงฆ์

ให้กับที่พักสงฆ์หัวเขาพัฒนา โดยมีหลวงตาจันทร์ เป็นผู้รับถวาย