ประธานทอดกฐินสามัคคี พ.ศ.2566
วัดป่าเขาพุวนาราม
คุณชลอ คุณจรรยา คุณจิรา คุ้มเหลือ คุณธนัตถ์ คุณชิตขวัญ ด.ญ.ณัชชา บำรุงวงศ์
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566