โครงการ วัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
วัดป่าเขาพุวนาราม